Vandens suvartojimo komercinė apskaita

Vandens suvartojimo komercinės apskaitos sistema

Vandens komercinės apskaitos sistema naudojama vandens vartotojų – pramonės įmonių, komunalinių abonentų – komercinės apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo automatizavimui bei reikalingų duomenų sąskaitų išrašymui (bilingo sistemai) pateikimui.

Sistemos paskirtis:

 • Technologinių apskaitos prietaisų, įrengtų vandentiekio trasos kontroliniuose taškuose bei objektuose, duomenų nuskaitymo automatizavimas bei pateikimas, vandens slėgio kontrolė
 • Automatizuotas momentinių debitų vandentiekio tinkluose monitoringas realiame laike
 • Duomenų, reikalingų vandens tiekimo balansui užtikrinti, pateikimas
 • Neapskaityto vandens vartojimo, paslėptų nuostolių nustatymas
 • Nesąžiningų vartotojų identifikavimas, remiantis operatyviais bei statistiniais duomenimis
 • Duomenų, reikalingų vandens suvartojimo analizei, planavimui bei vandens tiekimo organizavimui, pateikimas
 • Informacinis valdymo sprendimų priėmimo palaikymas, kurio pagrindą sudaro kompleksinis visos vandentiekio sistemos monitoringas ir jos darbo analizė

Pagrindinės sistemos funkcijos:

 • Nuotolinis vandens komercinės bei technologinės apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymas pagal vartotojo paruoštus scenarijus bei kaupimas sistemos duomenų bazėje
 • Apskaitos duomenų patikimumo patikra ir galimų klaidų korekcija
 • Avarinių bei įspėjančių pranešimų, signalizuojančių apie abonento momentinio debito staigius pokyčius, nukrypimus nuo vidutinių reikšmių, generavimas
 • Duomenų konvertavimas į vieningą formatą
 • Papildomų technologinių parametrų, reikalingų užtikrinti vandens tiekimo kokybę, kontrolė (vandens slėgio matavimas)
 • Apskaitos duomenų saugojimas nustatytą laikotarpį
 • Ataskaitų už pasirinktą laikotarpį generavimas (lentelių, grafikų forma)
 • Vandens balanso apskaičiavimas atskiruose vandentiekio sistemos taškuose
 • Duomenų perdavimo tinklo darbo kontrolė ir informacinių bei avarinių pranešimų generavimas
 • Periodinė automatinė laiko sinchronizacija sistemoje
 • Apskaitos duomenų perdavimas kitoms Kliento įmonės informacinėms sistemoms (pvz. bilingo sistemai)