Savivaldybės turto valdymo sistema TVS

Sukūrėme Turto valdymo informacinę sistemą, kurios pagalba galima įgyvendinti daugumoje savivaldybių užsibrėžtus turto valdymo strateginius tikslus:

  1. užtikrinti racionalų ir efektyvų savivaldybės turto (pastatų, patalpų, inžinerinių statinių) valdymą, jo panaudojimo ir aptarnavimo efektyvumą ir
  1. užtikrinti savivaldybės turto naudojimo ekonominę grąžą (didinti pajamas, gaunamas iš nuomos mokesčio, mažinti nuomininkų įsiskolinimus už nuomą, vykdyti turto disponavimo stebėseną ir kontrolę ir pan.).

 

Turto valdymo informacinėje sistemoje yra realizuojamos šios priemonės:

  • Skaitmenizuojama visa informacija apie savivaldybės valdomą turtą. Šių duomenų pagrindu yra sukuriama ir palaikoma vieninga duomenų bazė;
  • Sukuriamas vienas internetinis portalas, kuriame nuotoliniu būdu deklaruojami ir apdorojami duomenys apie turto objektus, atsisakant popierinių ataskaitų ir aktų;
  • Sukuriama galimybė patogiai ir operatyviai dirbti vieningoje informacinėje sistemoje su valdomo turto kadastrinėmis bylomis, pažymomis, sutartimis ir sąskaitomis;
  • Vieningoje informacinėje sistemoje sukuriama galimybė formuoti užduotis ir jų atlikimo planus bei atlikti užduočių ir planų vykdymo kontrolę, susijusią su savivaldybės valdomo turto panaudojimu ir eksploatavimu;
  • Vykdyti pastovią analizę ir vertinimą, kaip efektyviai yra valdomas ar naudojamas savivaldybės valdomas turtas, pagal kainą vienam darbuotojui arba ploto vienetui.

 

Dabartinė situacija savivaldybėse

Savivaldybėms priklauso daug nekilnojamo turto, kurį reikia administruoti ir efektyviai panaudoti.

Šiuose nekilnojamo turto objektuose yra daug kito materialaus turto, kurį taip pat, reikia administruoti bei vertinti jo panaudojimo efektyvumą ir tikslingumą.

 

Tačiau dažnu atveju, savivaldybių turtas valdomas decentralizuotai. O įstaigos ar savivaldybių skyriai dirba skirtingais metodais, bei naudoja skirtingas sistemas. Taip pat didelė dalis duomenų laikoma popieriniuose dokumentuose.

Visa tai, darbą su savivaldybės valdomu turtu daro sudėtingą ir dažnai neefektyvų – reikalaujantį daug darbo laiko ir kitų resursų.

TVS sistemos detalus aprašymas (Atsisiųsti PDF)

Dėl detalesnės informacijos kreiptis:

Arminas Šiurkus
Marketingo direktorius
Mob.:  8 618 35736
e-paštas: arminas@irtc.lt