Vanduo

VANDUO IR NUOTEKOS

Vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo įmonėms yra siūlomi specializuoti sprendimai, kurie yra skirti veiklos našumo didinimui, nuostolių mažinimui bei kaštų valdymui. Šie kompleksiški sprendimai yra sukurti mūsų išdirbtų išmaniųjų sistemų pagrindu ir apima:

  • Klientų aptarnavimo valdymą ir atsiskaitymų už patiektą vandenį bei sutvarkytas nuotekas administravimą, įskaitant ne tik sąskaitų paruošimą ir išrašymą, bet ir kitas, klientų aptarnavimo efektyvumą didinančias, funkcijas;
  • Abonentams teikiamų paslaugų valdymą, gerinant klientų aptarnavimo kokybę, užtikrinant efektyvų darbų planavimą, jų vykdymo organizavimą ir kontrolę;
  • Vandentvarkos objektų bei tinklų eksploatavimo darbų valdymą, optimizuojant įmonės patiriamus kaštus, užtikrinant šiuolaikišką darbų planavimą, jų vykdymo organizavimą bei kontrolę, didinant darbuotojų darbo našumą ir motyvaciją, bei pasiekiant aukštą atliekamų darbų kokybę;
  • Išmaniniųjų bei mobiliųjų skaitiklių kontrolierių bei objektų eksploatavimo specialistų darbo vietų kūrimą, tokiu būdu sumažinant įmonės patiriamus skaitiklių aptarnavimo kaštus bei optimizuojant šį darbą;
  • Universalų vandens skaitiklių rodmenų nuotolinį nuskaitymą iš įvairų gamintojų apskaitos prietaisų, automatizuojant skaitiklių duomenų nuskaitymą, kuris leidžia atpiginti apskaitos prietaisų aptarnavimą bei sumažinti komercinius nuostolius;
  • Vandens tiekimo nuostolių tinkluose bei pastatuose monitoringo sistemos diegimą, leidžiančią operatyviai identifikuoti vandens tiekimo tinkluose patiriamus sutrikimus;
  • Vandentvarkos objektų technologinių procesų automatizavimą, nuotolinę kontrolę bei dispečerizavimą, praplečiant naudojamos technologinės įrangos galimybes bei užtikrinant efektyvų ir pilną vandens tiekimui reikalingos technologinės įrangos aptarnavimą.