Šiluma

ŠILUMA

Šilumos gamybos bei tiekimo įmonėms yra siūlomi specializuoti sprendimai, kurie yra skirti veiklos našumo didinimui, nuostolių mažinimui bei kaštų valdymui. Šie kompleksiški sprendimai yra sukurti mūsų išdirbtų išmaniųjų sistemų pagrindu ir apima:

  • Klientų aptarnavimo valdymą ir atsiskaitymų už patiektą šilumą administravimą, įskaitant ne tik sąskaitų paruošimą ir išrašymą, bet ir kitas, klientų aptarnavimo efektyvumą didinančias,  funkcijas;
  • Abonentams teikiamų paslaugų valdymą, gerinant klientų aptarnavimo kokybę, užtikrinant efektyvų darbų planavimą, jų vykdymo organizavimą ir kontrolę;
  • Šilumos gamybos objektų bei tinklų eksploatavimo darbų valdymą, optimizuojant įmonės patiriamus kaštus, užtikrinant šiuolaikišką darbų planavimą, jų vykdymo organizavimą bei kontrolę, didinant darbuotojų darbo našumą ir motyvaciją, bei pasiekiant aukštą atliekamų darbų kokybę;
  • Išmaniniųjų bei mobiliųjų skaitiklių kontrolierių bei objektų eksploatavimo specialistų darbo vietų kūrimą, tokiu būdu sumažinant įmonės patiriamus skaitiklių aptarnavimo kaštus bei optimizuojant šį darbą;
  • Universalų skaitiklių bei šilumos daliklių duomenų nuotolinį nuskaitymą iš įvairų gamintojų apskaitos prietaisų, automatizuojant skaitiklių rodmenų nuskaitymą, kuris leidžia atpiginti apskaitos prietaisų aptarnavimą bei sumažinti komercinius nuostolius;
  • Šiluminės energijos nuostolių tinkluose bei pastatuose kontrolės sistemos diegimą, leidžiančią operatyviai identifikuoti šilumos tiekimo tinkluose patiriamus sutrikimus;
  • Pastatų šilumos punktų bei kitų sistemų nuotolinę kontrolę bei valdymą, užtikrinant efektyvų ir pilną šilumos tiekimui reikalingos technologinės įrangos aptarnavimą;
  • Šilumos trasų kontrolės sistemą, kuri leidžia operatyviai nustatyti šilumos tiekimo trasų avarijų ar gedimų vietas.