Pastatai

PASTATŲ APTARNAVIMAS

Pastatų eksploatavimo, administravimo bei techninės priežiūros įmonėms yra siūlomi specializuoti sprendimai, kurie yra skirti veiklos našumo didinimui, nuostolių mažinimui bei kaštų valdymui. Šie kompleksiški sprendimai yra sukurti mūsų išdirbtų išmaniųjų sistemų pagrindu ir apima:

  • Vartojamų energetinių resursų pastatuose valdymą ir efektyvų naudojimą, siekiant sumažinti pastato šildymo bei kitas eksploatavimo išlaidas ir pagerinti komforto sąlygas;
  • Išmanią pastatų valdymo sistemą, apimančią tiek pastato ir jo inžinerinių sistemų eksploataciją, tiek su pastatu susijusios dokumentacijos valdymą, tiek darbą su gyventojais ir kitais klientais;
  • Klientų aptarnavimo valdymą ir atsiskaitymų už suteiktas paslaugas administravimą, įskaitant ne tik sąskaitų paruošimą ir išrašymą, bet ir kitas, klientų aptarnavimo efektyvumą didinančias, funkcijas;
  • Pastatų eksploatavimo, administravimo bei techninės priežiūros darbų valdymą, optimizuojant įmonės patiriamus kaštus, užtikrinant šiuolaikišką darbų planavimą, jų vykdymo organizavimą bei kontrolę, didinant darbuotojų darbo našumą ir motyvaciją, bei pasiekiant aukštą atliekamų darbų kokybę;
  • Išmaniniųjų bei mobiliųjų pastatų priežiūros specialistų darbo vietų kūrimą, tokiu būdu sumažinant įmonės patiriamus aptarnavimo kaštus bei optimizuojant šį darbą;
  • Universalų energetinių resursų skaitiklių rodmenų nuotolinį nuskaitymą iš įvairų gamintojų apskaitos prietaisų, automatizuojant duomenų nuskaitymą, kuris leidžia atpiginti apskaitos prietaisų aptarnavimą bei sumažinti komercinius nuostolius.