Daugiabučių renovacija

Daugiabučių namų renovacija (sena statyba)

Senos statybos daugiabučių namų bendrijoms ir jų gyventojams yra siūlomi specializuoti sprendimai, kurie yra skirti namo energetinio efektyvumo didinimui, nuostolių mažinimui bei kaštų valdymui. Šie kompleksiški sprendimai yra sukurti mūsų išdirbtų išmaniųjų sistemų pagrindu ir apima:

    • Pastato energetinių resursų kontrolę ir valdymą, įdiegiant išmaniąją monitoringo sistemą, kuri pastoviai vertina bei valdo buto ir pasato energetinių resursų vartojimo dinamiką, užtikrinant nustatytus komforto ir ekonominius parametrus;
    • Gyventojų butuose esančių apskaitos prietaisų rodmenų nuotolinį nuskaitymą realiuoju laiku, automatizuojant buitinių skaitiklių duomenų fiksavimą ir duomenų perdavimą į atsiskaitymo sistemas;
    • Pastatų šilumos punktų nuotolinękontrolę bei valdymą, užtikrinant efektyvų ir pilną šilumos tiekimui reikalingos technologinės įrangos aptarnavimą
    • Pastato šildymo sistemos atnaujinimą, modernizuojant šilumos punktą ir subalansuojant pastato šildymo sistemą;
    • Atsiskaitymų paskirstymą gyventojams už bendrijai suteiktas paslaugas, pagal deklaruojamus ar automatizuotai duomenų nuskaitymo sistemos fiksuojamus namo ir buto suvartojimo rodmenis.