Viešosios tvarkos ir teisės aktų vykdymo priežiūra

Savivaldybių vykdoma funkcija yra viešosios tvarkos ir teisės aktų laikymosi priežiūra. Šios funkcijos vykdymui yra skiriami savivaldybės darbuotojai, didesnėse savivaldybėse – atskiri skyriai. Šio darbo našumo didinimui ir kaštų mažinimui esame sukūrę Administracinės teisės pažeidimų (ATP) informacinę sistemą, kuri gali supaprastinti, 4 ir daugiau kartų kartus padidinti viešosios tvarkos ir teisės aktų laikymosi priežiūros našumą bei ženkliai sumažinti šio darbo kaštus.

Administracinių teisės pažeidimų informacinės sistemos (ATP) pagrindiniai tikslai yra:

  • Tinkamai ir operatyviai užfiksuoti pažeidimo faktą, automatizuojant pažeidimo vietos, laiko, transporto priemonės savininko identifikavimą;
  • Automatiškai ir operatyviai suformuoti pažeidimo protokolą;
  • Administruoti leidimų ir licencijų išdavimą;
  • Sukurti duomenų bazė, kuri leistų operatyviai ir paprastai atlikti administracinės teisės pažeidimų monitoringą bei analizę;
  • Įvertinti darbo efektyvumą.