Šilumos daliklinė apskaitos sistema

Šilumos daliklinė apskaitos sistema

Patalpų šildymo daliklinė apskaitos sistema (toliau – Sistema) diegiama senos statybos daugiabučiuose namuose, kur tradicinių šilumos apskaitos prietaisų įrengimas kiekvienam vartotojui yra problematiškas.

Šilumos sąnaudų daliklis – tai prietaisas netiesiogiai matuojantis radiatoriaus atiduodamą aplinkai šilumos kiekį. Jų pagrindu bus apskaičiuojami ir paskirstomi mokesčiai už patalpų šildymą – kuo mažiau gyventojas šildo radiatorius, tuo mažesni pasiekiami šildymo kaštai.

Sistemos su nuotoliniu duomenų perdavimu įdiegimas namo gyventojams suteikia tokius privalumus:

  • kiekvienas namo gyventojas turi galimybę individualiai reguliuoti kiekvieno kambario šildymą  (palaikyti norimą temperatūrą). Jis nėra priklausomas nuo viso namo vykdomos energijos vartojimo politikos bei gali susikurti sau priimtinas šiluminio komforto sąlygas.
  • skatina gyventojus taupyti patalų šildymui sunaudojamą energiją, kadangi visos asmeniškai gyventojo vykdomos energijos taupymo priemonės (kambarių neperkaitinimas, langų užsandarinimas ir pan.) atsispindi gautoje sąskaitoje.
  • leidžia identifikuoti nesąžiningus karšto vandens vartotojus, kurie atsukinėja skaitiklių rodmenis bei tokiu būdu didina kitų sąžiningų vartotojų kaštus.
  • papildomai įdiegus Namo Informacinę Sistemą (NIS) su prieiga internete, sudaroma galimybė gyventojams gauti duomenis apie jų suvartojamą šiluminę energiją, įsivertinti asmeninių vykdomų energijos taupymo priemonių efektyvumą, analizuojant skirtingų periodų bei šildymo sezonų apskaitos duomenis.

Namo patalpų šildymui suvartotas šilumos kiekis paskirstomas individualiems vartotojams pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. O3-316 patvirtintą Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr. 6 .

Sistemą sudaro pagrindiniai elementai:

APARATINĖ ĮRANGA

  1. Šilumos dalikliai su nuotoliniu duomenų perdavimu radijo ryšiu.
  2. Aukšto antenos – duomenų kaupikliai.
  3. Namo duomenų surinkimo centrinis kaupiklis (valdiklis) prijungtas prie interneto tinklo.

PROGRAMINĖ ĮRANGA

  1. Namo informacinė sistema (NIS) – licencija  daugiabučiui