Vandens apskaitos prietaisų duomenų nuotolinis nuskaitymas

Vandens apskaitos prietaisų duomenų nuotolinio nuskaitymo sistema

Sistemos paskirtis

  • Nuotolinis daugiabučių gyvenamųjų namų, individualių gyvenamųjų namų bei pramonės įmonių vandens skaitiklių rodmenų nuskaitymas radijo ryšiu.
  • Apskaitos duomenų centralizuotas surinkimas, kaupimas bei vizualizavimas.
  • Apskaitos duomenų perdavimas vandentvarkos įmonės bilingo (sąskaitų išrašymo) sistemai

Mūsų sukurta sistema leidžia nuotoliniu būdų nuskaityti vandens apskaitos prietaisų duomenis, kurie  programinės įrangos dėka surenkami, apdorojami ir pateikiami vizualizacijai. Visi duomenys kaupiami ir archyvuojami, formuojamos įvairios ataskaitos.