Technologinių procesų automatizavimas

Technologinių procesų automatizavimo sistema

Sistemos  paskirtis:

 • Vandentiekio bei nuotekų objektus ir tinklus aptarnaujančių tarnybų veiklos optimizavimas sukuriant centralizuotą dispečerinį centrą, kuriame realiame laike atvaizduojama bei kaupiama visų įmonės balanse esančių vandentvarkos objektų technologinė informacija (siurblių darbo režimai, parametrai, įrengimų būsena ir kt.)
 • Avarinių bei priešavarinių situacijų objektuose signalizavimas ir prevencija
 • Automatinis ir nuotolinis objektų įrengimų (siurblių, sklendžių, pavarų) valdymas
 • Vandens, elektros energijos apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo automatizavimas visiškai eliminuojant žmoniškąjį faktorių
 • Technologinių duomenų analizės automatizavimas pateikiant ataskaitas lentelių, grafikų forma už pasirinktą laikotarpį

Pagrindinės sistemos funkcijos:

 • Technologinių procesų monitoringas ir dispečerinis valdymas
  • Technologinių procesų monitoringo metu dispečerio kompiuterio ekrane realiame laike atvaizduojami vandentvarkos objekto technologiniai parametrai (siurblių darbo parametrai, slėgis, gręžinių lygiai, elektros maitinimo įvado būsena ir kt.)
  • Dispečerinio valdymo funkcija leidžia reguliuoti, keisti vandentiekio objektų įrangos darbo parametrus, režimus, kitus parametrus tiesiogiai iš dispečerio, operatoriaus ar technologo darbo vietos. Dispečerinis valdymas jokiu būdu nepakeičia automatinio valdymo, realizuojamo programuojamų loginių valdiklių (PLV) pagalba. Jo pagrindinė funkcija yra užtikrinti patyrusio operatoriaus valdymo funkcijų realizavimą tokiomis situacijomis, kada yra reikalingas ne staigus automatinis reagavimas, o specialistų ekspertinio sprendimo įvykdymas
 • Avarinių pranešimų signalizavimas ir registravimas įvykių žurnale
  • Avarinių pranešimų generavimas užtikrina aptarnaujančio personalo informavimą (garsinį, vizualinį, SMS žinute) apie kontroliuojamuose vandentvarkos objektuose kilusias priešavarines, avarines, nestandartines situacijas, įrašant atitinkamą įrašą su laiko žyme sistemos įvykių žurnale. Avarinių situacijų kategorijos, jų sąlygos ir parametrai nustatomi sistemos konfigūravimo metu ir gali būti pačios įvairiausios (kontroliuojamo parametro reikšmės „išėjimas“ iš nustatyto leistinų reikšmių diapazono, staigus pokytis, diskretinio signalo reikšmės pasikeitimas, ryšio su objektu dingimas ir t.t)
 • Automatinis technologinių procesų reguliavimas
  • Automatinis reguliavimas leidžia valdyti vandentvarkos objektų įrangą (siurblius, dažnio keitiklius, sklendes), jos darbo parametrus, režimus lokaliai objekte pagal iš anksto nurodytą algoritmą, be žmogaus įsikišimo