Nuotolinė objektų kontrolė

Nuotolinė objektų kontrolė

Nuotolinės vandenviečių kontrolės ir valdymo sistemos pagalba vandentvarkos įmonės gali vykdyti nutolusių gyvenviečių vandenviečių nuotolinę kontrolę bei valdymą.

Sistemos paskirtis

  1. Centralizuota nutolusių vandenviečių, kuriose vandens slėgis yra reguliuojamas dažnine pavara nuotolinė darbo kontrolė
  2. Pavaros bei siurblių darbo technologinių parametrų stebėjimas
  3. Avarinių situacijų signalizavimas (pranešimai avarinių situacijų ar įvykių atveju)
  4. Gręžinių vandens apskaitos prietaisų rodmenų nuotolinis nuskaitymas

Visa informacija pageidaujamu periodiškumu perduodama vandentiekio įmonės dispečerinei tarnybai. Duomenų perdavimui naudojamas GSM/GPRS arba radijo ryšys.

Visų nutolusių vandenviečių duomenys kaupiami centralizuotai – įmonės dispečeriniame centre, informacija yra pateikiama aiškiai, atliekamas duomenų vizualizavimas. Tam dispečeriniame centre yra sukuriama kompiuterizuota dispečerio darbo vieta, kurioje įdiegiama dispečerinės kontrolės (SCADA) programinė įranga. Programinės įrangos pagalba dispečeris kompiuterio monitoriuje realiame laike gali stebėti nutolusių vandenviečių darbą, atlikti nuotolinio valdymo veiksmus (paleisti, sustabdyti siurblius, pakeisti palaikomo slėgio reikšmę ir kt.), gauti avarinius pranešimus, generuoti ataskaitas.