Dispečerinis centras

Visų nutolusių objektų duomenys yra vizualizuojami bei kaupiami centralizuotai – įmonės dispečeriniame centre. Šiam tikslui dispečeriniame centre yra sukuriama kompiuterizuota darbo vieta, kurioje įdiegiama dispečerinės kontrolės (SCADA) programinė įranga. Dispečeris programinės įrangos pagalba kompiuterio monitoriuje realiu laiku gali stebėti nutolusių vandenviečių darbą, atlikti nuotolinio valdymo veiksmus (paleisti, sustabdyti siurblius, pakeisti palaikomo slėgio reikšmę ir kt.), gauti avarinius pranešimus, generuoti ataskaitas.

Programinė įranga pasižymi pigia bei paprasta eksploatacija, nesudėtingu aptarnavimu, galimybe prijungti jau automatizuotus objektus, kuriuose sumontuoti kitų gamintojų valdikliai. Vienkartinė investicija į programinę įrangą leistų vandentiekio įmonei plėsti sistemą (prijungiant naujus objektus) be papildomų investicijų į dispečerinį centrą.