Šilumos ūkio objektų kontrolė ir valdymas

Šilumos ūkio objektų kontrolės ir valdymo sistema

Sistemos paskirtis

 • Šilumos tiekimo tinklus bei objektus aptarnaujančių tarnybų veiklos optimizavimas, sukuriant centralizuotą dispečerinį centrą, kuriame realiame laike atvaizduojama bei kaupiama visų įmonės balanse esančių šiluminių objektų technologinė informacija (katilų darbo režimai, parametrai, įrengimų būsena ir kt.)
 • Avarinių bei priešavarinių situacijų objektuose signalizavimas (vizualinis, garsinis, SMS žinute) ir prevencija
 • Darbo ekonomiškumo, patikimumo bei ilgaamžiškumo didinimas įdiegiant katilinėse katilų automatinio valdymo bei telemetrijos skydus, modernizuojant arba sumontuojant naują technologinę įrangą (katilų apsauga ir aprišimas)
 • Šilumos, vandens, elektros energijos apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo automatizavimas eliminuojant žmogiškąjį faktorių
 • Technologinių duomenų analizės automatizavimas, pateikiant ataskaitas lentelių, grafikų forma už pasirinktą laikotarpį.

 

Pagrindinės sistemos funkcijos

Kontrolė ir valdymas

 • technologinių parametrų vietinė bei nuotolinė kontrolė realiame laike
 • nuotolinis, vietinis įrengimų valdymas: sklendžių, siurblių valdymas
 • automatinis bei rankinis technologinių parametrų bei darbo režimų reguliavimas
 • technologinių apsaugų įrengimas bei jų būsenos kontrolė
 • energetinių resursų – vartojamų (dujų, mazuto) bei tiekiamų (šiluma, karštas vanduo) – apskaita bei kontrolė

Informacinė dalis

 • technologinių, apskaitos duomenų surinkimas iš visų kontroliuojamų objektų į dispečerinį centrą
 • duomenų pateikimas realiame laike šilumos tinklus aptarnaujančiam personalui, dispečeriams
 • avarinių, priešavarinių situacijų signalizavimas identifikuojant objektą bei avarijos pobūdį
 • priešgaisrinės, perimetro apsaugos, uždujinimo signalizacijos būsenos nuotolinis stebėjimas
 • Sistemos įvykių (vartotojų veiksmų, ryšio seansų su objektais ir kt.) registravimas sistemos įvykių žurnale
 • visų sistemos duomenų – technologinių, apskaitos, įvykių – archyvavimas duomenų bazėje bei saugojimas nustatytą laiko tarpą
 • momentinių bei archyvinių duomenų pateikimas analizei lentelių, grafikų forma.