Šilumos trasų kontrolė

Šilumos trasų kontrolės sistema

Sistemos paskirtis

Sistemas sukuria galimybę šilumos tinklų įmonėms operatyviai nustatyti eksploatuojamų šilumos tiekimo trasų (magistralinės bei skirstomųjų) avarijų ar gedimų vietas (pagal suskirstytas atkarpas) – tokiu būdu padidinant šilumos teikimo sutrikimų nustatymo ir šalinimo operatyvumą bei pagal poreikį realizuoti kitų trasos parametrų monitoringo sistemą.
Sprendimo esmė
  • Šiluminės trasos avarijų trūkio vietų lokalizavimas atliekamas analizuojant šilumnešio slėgio kitimo šiluminėje trasoje kreives
  • Sistema turi galimybę kontroliuoti bei analizuoti ir kitus klientą dominančius trasos parametrus
Pagrindinės sistemos funkcijos:
  • Trasos slėgio (pagal suskirstytas atkarpas) ir nukrypimų nuo užduotų ribinių reikšmių kontrolė realiame laike, nustatant tą trasos atkarpą, kurioje įvyko slėgio nukrypimai
  • Visos trasos slėgio reikšmių, pagal suskirstytas atkarpas statistinė analizė, už nustatytus laiko periodus
  • Avarinių pranešimų generavimas ir perdavimas į dispečerinį centrą esant avariniams trasos slėgio nukrypimams (avarijos) nustatant tą trasos atkarpą, kurioje įvyko šie nukrypimai
  • Detali bei tiksli trasos slėgio kitimo analizė esant nukrypimams nuo užduoto trasos režimo ir slėgio reikšmių
  • Kitų nekorektiškų trasoje vykstančių situacijų identifikavimas ir fiksavimas, pvz..: nekorektiški trasą aptarnaujančio personalo veiksmai
  • Įvairių ataskaitų apie situacijas trasose ruošimas ir pateikimas