Šilumos punktų dispečerinė kontrolė

Šilumos punktų dispečerinės kontrolės sistema

Sistemos paskirtis

 • Šilumos punktus aptarnaujančių tarnybų veiklos optimizavimas realizuojant centralizuotą, nuotolinę daugiabučių namų šilumos punktų technologinės įrangos darbo kontrolę
 • Šilumos apskaitos prietaisų periodinio duomenų nuskaitymo automatizavimas
 • Šiluminės energijos nesankcionuoto vartojimo prevencija

Sistemos funkcijos

 • Nuotolinis šilumos punkto valdiklio nustatymų, valdymo režimų konfigūravimas ir koregavimas leistinose ribose
 • Šilumos punkto technologinių parametrų periodinis fiksavimas bei kaupimas
 • Duomenų nuskaitymas iš šilumos skaitiklio (sunaudotos šiluminės energijos kiekis, pratekėjusio šilumnešio kiekis, paduodamo bei grąžinamo į tinklus šilumnešio temperatūros, debitas, prietaiso darbo laikas ir kt.)
 • Duomenų nuskaitymas iš temperatūros reguliatorių (šildymo bei karšto vandens kontūrų vandens temperatūros  (padavimo bei grąžinimo), lauko oro temperatūra, reguliatoriaus nustatymai dienos bei nakties metu)
 • Šalto vandens skaitiklio (prieš karšto vandens šilumokaitį) rodmenų perdavimas
 • Šilumos punkto durų būsena
 • Technologinių parametrų ribinių – kritinių reikšmių, prietaisų gedimų fiksavimas bei operatyvus apie tai informuojančių avarinių pranešimų perdavimas punktus eksploatuojančiai tarnybai
 • Technologinių, apskaitos duomenų perdavimas į centrinę būstinę tolimesnei jų analizei, sąskaitų išrašymui, valdymo sprendimų priėmimui
 • Duomenų perdavimas kitoms informacinėms sistemoms (pardavimų apskaitos ir valdymo, bilingo sistemoms ir kt.)