Šilumos apskaitos prietaisų duomenų nuotolinis nuskaitymas

Apskaitos prietaisų duomenų nuotolinio nuskaitymo sistema

Sistemos paskirtis

  • Šilumos vartotojų – pramonės įmonių, komunalinių abonentų – komercinės apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo automatizavimas visiškai eliminuojant žmogiškąjį faktorių bei reikalingų duomenų sąskaitų išrašymui (bilingo sistemai) pateikimas
  • Maksimalus tiekiamo termofikacinio vandens balanso užtikrinimas (identifikuojant vandens netekčių vietas tinkluose)
  • Nesąžiningų komunalinių vartotojų identifikavimas (karšto vandens skaitiklių atsukimo faktų registravimas) remiantis operatyviais bei statistiniais duomenimis

Mūsų sukurta sistema leidžia nuotoliniu būdų nuskaityti  apskaitos prietaisų duomenis, kurie  programinės įrangos dėka surenkami, apdorojami ir pateikiami vizualizacijai. Visi duomenys kaupiami ir archyvuojami, formuojamos įvairios ataskaitos.