Šiluminės energijos dispečerizavimas ir apskaita

Šiluminės energijos dispečerizavimas ir apskaita

Sistemos paskirtis

 • Šilumos vartotojų – pramonės įmonių, komunalinių abonentų – komercinės apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo automatizavimas visiškai eliminuojant žmogiškąjį faktorių bei reikalingų duomenų sąskaitų išrašymui (bilingo sistemai) pateikimas
 • Daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos punktų rekonstravimas įrengiant nepriklausomą šildymo sistemą
 • Maksimalus tiekiamo termofikacinio vandens balanso užtikrinimas (identifikuojant vandens netekčių vietas tinkluose)
 • Nesąžiningų komunalinių vartotojų identifikavimas (karšto vandens skaitiklių atsukimo faktų registravimas) remiantis operatyviais bei statistiniais duomenimis
 • Duomenų, reikalingų šiluminės energijos suvartojimo analizei, planavimui bei tiekimo organizavimui, pateikimas
 • Informacinis valdymo sprendimų priėmimo palaikymas, kurio pagrindą sudaro kompleksinis visų šilumos tinklų sistemos monitoringas ir jos darbo analizė

Pagrindinės sistemos funkcijos

 • Nuotolinis šilumos, karšto vandens komercinės bei technologinės apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymas bei kaupimas sistemos duomenų bazėje
 • Apskaitos duomenų patikimumo patikra ir galimų klaidų korekcija
 • Avarinių ir įspėjančių pranešimų, signalizuojančių apie apskaitos prietaisų gedimus, kontroliuojamų technologinių parametrų nuokrypius nuo leistinų normų, generavimas
 • Duomenų konvertavimas į vieningą formatą
 • Šilumos tiekimo technologinių parametrų kontrolė (vandens slėgio matavimas)
 • Apskaitos duomenų saugojimas nustatytą laikotarpį
 • Ataskaitų už pasirinktą laikotarpį generavimas (lentelių, grafikų forma)
 • Vandens balanso apskaičiavimas atskiruose šilumos tiekimo sistemos taškuose
 • Duomenų perdavimo tinklo darbo kontrolė ir informacinių bei avarinių pranešimų generavimas
 • Periodinė automatinė laiko sinchronizacija sistemoje
 • Apskaitos duomenų perdavimas kitoms įmonės informacinėms sistemoms (pvz. bilingo sistemai)