Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimas

Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimas galimas dviem būdais:

  1. Racionaliai eksploatuojant pastatą, o pirmiausiai – jo šildymo sistemą: sutvarkyti šildymo sistemą  ir įdiegti išmaniąją pastato valdymo sistemą, kurios pagalba parenkant ir palaikant patį racionaliausią pastato šildymo režimą per parą galima 20-40% sumažinti sąnaudas pastato šildymui, o šių investicijų atsipirkimo laikotarpis neviršys 2 metų;
  2. Gerinant pastato energetinius parametrus (užsandarinant langus, apšiltinant sienas ir kt.), kas mažina pastato  šildymo sąnaudas 40%, bet reikalauja didelių investicijų, kurių atsipirkimo laikotarpis 20 ir daugiau metų.

UAB „IRTC“ įdiegtų sistemų pagalba nuotoliniu būdu yra analizuojamas pastatų šilumos vartojimo pobūdis ir tuo pagrindu nustatomi optimalūs šilumos sistemų parametrai bei automatizuojamas jų valdymas. Tai leidžia su labai mažomis investicijomis, 20-40% sumažinti sąnaudas pastato šildymui. Pasirinkus šį būdą sistemos atsipirkimo laikas sudaro nuo kelių mėnesių iki 2 metų.