Viešosios nuomonės apklausa

Valstybinės bei savivaldos institucijos, politinės bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ar netgi verslo subjektai savo tikslus bei veiklą derina su viešuoju interesu. Pasinaudojant viešosios nuomonės tyrimais ir išsiaiškinus visuomenės požiūrį į daugelį aktualių dalykų randami daug efektyvesni strateginio planavimo, veiklos valdymo bei problemų sprendimo keliai.

Galime atlikti viešosios nuomonės apklausas, kurios leis nustatyti visuomenės nuomonę valstybę, savivaldą ar kitus subjektus dominančių visuomeninių bei politinių aktualijų klausimais, identifikuoti gyventojų ar atskirų jų grupių tarpe vyraujančias nuotaikas bei socialines problemas, sužinoti galimą skirtingų bendruomenių atsaką į priimamus sprendimus bei numatomus pokyčius, nustatyti rinkėjų požiūrį į skirtingą politinę elgseną ir panašiai.

Atlikdami standartinius viešosios nuomonės tyrimus, reprezentuojančius šalies/ regiono/ rajono gyventojų nuomonę, tirdami atskirų bendruomenių, konkrečių socialinių grupių požiūrį nagrinėjamais klausimais ar realizuodami specializuotus tyrimus (pvz. pagal ES projektus) kruopščiai parenkame efektyvų bei ekonomišką tyrimo planą, apsibrėžiame tyrimo auditorijas, parenkame tinkamiausius duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus, pateikiame išsamias ataskaitas bei prezentacijas.