Vieningas atsiskaitymas

Kiekvieną mėnesį savivaldybės įmonės tiek fiziniams, tiek juridiniams vartotojams išrašo sąskaitas už suteiktas paslaugas. Klientų duomenų bazės palaikymas, sąskaitų išrašymas, pateiktų apskaitai duomenų kontrolė, kylančių konfliktinių situacijų sprendimas, apmokėjimų kontrolė ir skolų išieškojimas kiekvienai iš įmonių sukuria nemažus kaštus. Šių veiksmų vykdymas įmonėms sukuria didelius kaštus, kurie gali siekti iki 20% įmonės veiklos kaštų ir kurie atskirose savivaldybės įmonėse dubliuojasi, nes paslaugos teikiamos vienam ir tam pačiam vartotojui.

Viena iš priemonių, sukurianti galimybę mažinti paslaugų kainą savivaldybės gyventojams yra šių kaštų mažinimas. Todėl savivaldybės mastu tikslinga centralizuoti savivaldybės įmonių atsiskaitymą už jų suteiktas paslaugas. Sistema apjungtų nemažai funkcijų ir tai leistų:

  • Sumažinti teikiamų paslaugų kaštus centralizuojant kelių įmonių atsiskaitymo už suteiktas paslaugas organizavimą – tai leistų mažinti paslaugų kainą savivaldybės gyventojams;
  • Savivaldybes turėtų galimybę kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę ir kompleksiškai spręsti paslaugų administravimo uždavinius – tai užtikrintų didesnį patogumą gyventojams;
  • Padidėtų darbo su skolininkais efektyvumas ir todėl sumažėtų nuostoliai patiriami dėl klaidų ar piktybiško vartotojų neatsiskaitymo;
  • Savivaldybėje atsirastų galimybė kontroliuoti padarytų investicijų efektyvumą, turėti tikslius duomenis kompleksiniams sprendimams ar projektams, kas didintų investicijų efektyvumą.
  • Gyventojai (mokėtojai), vienu prisijungimu galėtų sužinoti savo mokėjimų informaciją (informacija apie suteiktas paslaugas, mokėjimo pranešimai, sąskaitos, jų istorija).