Atliekų tvarkymo organizavimas, optimizavimas ir atsiskaitymas

Atliekų tvarkymo organizavimas yra vienas iš nuolat savivaldybės sprendžiamų uždavinių. Aukštos atliekų tvarkymo kokybės užtikrinimui savivaldybė (ar jos paskirtas administratorius) turi vykdyti atliekų surinkimo paslaugų kontrolę, mažinti atliekų išvežimo paslaugų kainą, optimizuoti ir valdyti atliekų surinkimo procesą, kontroliuoti vežėjo atliekamų darbų kokybę.

Atliekų tvarkymo kokybei ir administravimo efektyvumui didinti esame sukūrę ir diegiame atliekų surinkimo monitoringo, valdymo ir atsiskaitymo informacines sistemas, kurių pagalba galima:

  • Realizuoti dvinarę atsiskaitymo už surinktas atliekas sistemą, kaip to reikalauja  LR įstatymai ir ES direktyvos;
  • Padidinti atliekų surinkimo kokybę, optimizuoti atliekų surinkimą bei operatyviai ir detaliai jį kontroliuoti;
  • Sukurti galimybę vežėjui iki 20% sumažinti atliekų surinkimo savikainą;
  • Užtikrinti savalaikius ir kokybiškus rinkliavos, įmokų surinkimo bei atliekų apskaitos procesus.