Socialinių paslaugų administravimo organizavimas

Socialinių paslaugų administravimo organizavimo sistema

Sistema yra skirta:

 • Socialinių paslaugų užduočių (darbų) paskirstymui;
 • Socialinių paslaugų teikimo stebėsenai ir kokybės užtikrinimui;
 • Atsakingų specialistų darbo kontrolei ir jo efektyvumo analizei.

Sistemos funkcijos:

 • Kaupia informaciją apie socialines paslaugas gaunantį asmenį;
 • Kaupia informaciją apie atsakingų darbuotojų bendravimą su paslaugas gaunančiu asmeniu (vizitai, nusiskundimai, prašymai, pageidavimai ir kita informacija);
 • Informacija kaupiama vienoje duomenų bazėje;
 • Sistema leidžia sukaupta informacija naudotis visiems sistemos vartotojams pagal tam suteiktas teises.

Sistemoje galima:

 • Kurti užduotis socialinėms paslaugoms;
 • Keisti šeimų ir vaikų statuso būsenas ir tai atvaizduoti sukurtose kliento kortelėse bei jų istorijoje;
 • Operatyviai naudojantis GPS (globalia padėties nustatymo) sistema, fiksuoti socialinių paslaugų gavėjų aplankymus ir jiems suteiktas paslaugas;
 • Esant poreikiui kurti lankymo maršrutus susiejant juos su užduotimis;
 • Per mobilią aplikaciją operatyviai  pildyti duomenis apie aplankymus, incidentus ir kt.