Pastatų suvartotų energetinių resursų valdymas ir efektyvumo didinimas

Pastaraisiais metais pastebimas padidėjęs savivaldybių, pastatų administratorių ir daugiabučių gyventojų susidomėjimas energijos efektyvumo sprendimais. Dėl vis didėjančių šilumos energijos sąnaudų pastatuose yra ieškoma naujų sprendimų, kaip pasiekti maksimalių rezultatų taupant energiją minimaliomis sąnaudomis – kaip sumažinti pastato šildymo, eksploatavimo išlaidas, pagerinti komforto sąlygas. Kaip atnaujinti daugiabučius atsižvelgiant ne tik į pastato energinio naudingumo klasę, bet ir su šilumos energijos taupymą.

Energetinio vartojimo efektyvumą pastatuose didina ne tik pastato  užsandarinimas ar sienų apšiltinimas, bet ir pastato energetinių inžinierinių sistemų diegimas kartu įdiegiant IT ir automatinio valdymo sistemą leidžiančią vartotojams valdyti energetinių resursų vartojimą, kaip viso pastato mastu, taip ir atskirose patalpose. Tokiu atveju vykdomas suvartojamos energijos parametrų stebėjimas ir registravimas, duomenų analizė ir suvartojamos sąnaudų optimizavimas.

Šiuolaikinės technologijos leidžia tinkamai suderinti ir automatizuoti šilumos sistemos valdymą, tai daryti nuotoliniu būdu, nedelsiant pakeisti šildymo ar karšto vandens parametrus, stebėti gedimus, atlikti monitoringą ir tokiu būdu taupyti energiją, palyginti su sistema, kurią reikia valdyti rankomis (ar pusiau automatiniu būdu). Tokiomis sąlygomis patalpa šildoma tik tuomet, kai vartotojui to iš tikrųjų reikia: kai patalpa naudojama, joje palaikoma nustatyta temperatūra, kitu atveju įjungiamas energijos sąnaudas mažinantis režimas (palaikoma nuo lauko oro temperatūros priklausanti patalpos temperatūra). Mūsų sukaupta patirtis rodo, kad daugiausiai šilumos sutaupoma, kai šildymo sistema veikia „kintamu režimu“, kurio metu pagal gyventojų pageidavimus nustatomi įvairūs šilumos vartojimo režimai.

Mūsų sukurta pastato informacinė sistema yra skirta pastato šildymo sistemos ir šilumos ūkio priežiūros efektyviam valdymui bei atsiskaitymo už šilumą, karštą ir šaltą vandenį organizavimui. Ši sistema leidžia sumažinti pastato energetinių resursų vartojimą apie 20-40 proc.