Pastatų eksploatacija

Pastatų ilgaamžiškumas, energetinis efektyvumas, jų naudojimosi kaina priklauso ne tik nuo vienu ar kitu laikotarpiu padarytų investicijų, bet ir kaip kokybiškai jie eksploatuojami. Prastai prižiūrimą ir apleistą pastatą suremontuoti reikia labai didelių investicijų, kartais didesnių negu naujo pastato pastatymas.

Todėl eksploatuojant pastatus, jų inžinerines sistemas, labai svarbu užtikrinti reikiamą jų aptarnavimo ir eksploatavimo kokybę. Išmaniosios pastatų valdymo sistemos padeda tai padaryti bei ženkliai sumažina šio darbo savikainą.

Kokybiškam pastato eksploatavimui periodiškai reikia įsivertinti pastato ir jo inžinerinių sistemų būklę. Tai reikalauja nemažų laiko ir kaštų sąnaudų, nes reikia apsilankyti pastate, jį apžiūrėti bei kokybiškai įsivertinti jo inžinerinių sistemų būklę. Pastato ir jo inžinerinių sistemų stovio įsivertinimas ir pagal jį atliekamų profilaktinių darbų planavimas ir organizavimas reikalauja daug specialistų, jų laiko, o jei tai daryti kokybiškai – tai brangiai kainuoja. Jei eksploatuojant pastatus remiamasi tik informacija gauta iš aptarnaujančios įmonės specialistų, tai pastatų valdytojai tampa priklausomi nuo jų, nes neturi pilnos ir tikslios informacijos, ji yra sunkiai prieinama, dažnai subjektyvi. Visa tai neleidžia efektyviai valdyti pastatų ir jų inžinierinių sistemų eksploatacijos.

Mūsų sukurta išmani pastatų valdymo sistema apima tiek pastato ir jo inžinerines sistemų eksploataciją, tiek su pastatu susijusios dokumentacijos valdymą, tiek darbą su gyventojais ir kitais klientais. Pastatus administruojanti kompanija šios sistemos pagalba planuoja ir organizuoja pastatų inžinierinių tinklų bei sistemų eksploatacijos darbus bei užtikrina tų darbų kokybę, kontroliuoja savo darbuotojų ar rangovų darbo kokybę ir efektyvumą, o visa tai didina jos darbo efektyvumą ir mažina patiriamus kaštus aptarnaujant pastatus. Taip pat ši sistema suteikia galimybę patiems gyventojams registruoti gedimus, sekti gedimų šalinimo procesą, stebėti ir valdyti energetinių resursų vartojimo procesą, sužinoti apie planuojamus arba jau atliktus darbus, fiksuoti ir informuoti apie pažeidimus arba nekokybiškai atliktus darbus t.y. aktyviai dalyvauti savo gyvenamo namo priežiūros procese.