Objektų eksploatacija

Objektų eksploatacija

Jei eksploatuojant gatvių apšvietimo sistemos objektus (šviestuvai, maitinimo skydai, kabelinis tinklas ir pan.) remiamasi tik informacija gauta iš specialistų, tai gatvių apšvietimo sistemos valdytojai tampa priklausomi nuo jų, nes neturi pilnos ir tikslios informacijos, ji yra sunkiai prieinama, dažnai subjektyvi. Tokiu atveju įmonės neturi detalios ir išsamios tinklo eksploatacijos istorijos. Visa tai neleidžia efektyviai valdyti  sistemos eksploatacijos.

Mūsų sukurta gatvių apšvietimo objektų eksploatacijos valdymo sistema apima tiek sistemos eksploataciją, tiek susijusios dokumentacijos valdymą, tiek darbą su gyventojais ir kitais klientais. Sistemą administruojanti kompanija šios sistemos pagalba planuoja ir organizuoja sistemos eksploatacijos darbus bei užtikrina tų darbų kokybę, kontroliuoja savo darbuotojų ar rangovų darbo kokybę ir efektyvumą, o visa tai didina jos darbo efektyvumą ir mažina patiriamus kaštus. Taip pat ši sistema suteikia galimybę patiems gyventojams registruoti gedimus, sekti gedimų šalinimo procesą, sužinoti apie planuojamus arba jau atliktus darbus, fiksuoti ir informuoti apie pažeidimus arba nekokybiškai atliktus darbus. Administruojančios kompanijos darbo efektyvumo padidinimas ir galimybė gyventojams kontroliuoti gatvių apšvietimo sistemos eksploatacijos darbus sukuria prielaidas aukštai paslaugų kokybei ir žemoms paslaugų kainoms.